Ons project

Om aan te tonen dat ons project gedragen wordt door een groot aantal mensen uit de buurt, het verenigingsleven en de parochie, stellen wij het op prijs dat je ons project mee onderschrijft en onderstaand formulier invult ten laatste 10 december.

GDPR: Met uitzondering van je e-mailadres en telefoonnumer, maken maken wij bovenstaande gegevens over aan Private Stichting Vicariaat Antwerpen. Zodra een beslissing genomen is over de toekomst van centrum Moretus zullen zowel vzw cultuurcafe als Private Sticting Vicariaat Antwerpen de gegevens vernietigen, behalve indien je hebt aangekruist dat we je mogen contacteren om actief mee te werken aan ons project. In dat geval bewaren we je naam en contactgegevens.