Toekomstvisie

Beste oude bekende, beste nieuwe vriend,

De 'Moretus' ken je. Misschien woon je al heel lang in Hoboken en herinner je je nog de Moretusfeesten, misschien ben je lid van een vereniging en heb je al eens vergaderd in een van onze zalen. Misschien heb je er al eens gekwist, gefeest, toneel gespeeld of heerlijk gegeten om een vereniging te steunen. Wie weet heb je aan de toog van het café nieuwe vrienden gemaakt of heb je er het voorbije jaar een zaterdagavondoptreden meegepikt. Tot welke groep je ook behoort, we hebben je nodig. En wel hierom.

Op dit moment wordt er door heel wat mensen hard nagedacht over hoe de toekomst van centrum Moretus er moet gaan uitzien. Als Cultuurcafé hebben wij daar een visie over. We willen je ze graag uitleggen en je vragen om, als je die visie met ons deelt, ze te steunen via onze website.

Het maakt helemaal niet uit of je stamgast, feestvierder, parochiaan, vergaderaar of voorbijganger bent, want we willen met ons project net iedereen bereiken.

Steun je ons project? Surf dan even naar onze website: www.cultuurcafe.be/ons-project


Hoe wij de toekomst zien van centrum Moretus


Waar we voor staan

Centrum Moretus is eigenlijk het parochiecentrum van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Kioskplaats. Dat is het sinds zijn ontstaan en blijft het ook: een plek die onderdak biedt aan de parochiale werking en verenigingen zoals OKRA, Vidfo, enz.

Daarnaast kunnen ook andere verenigingen, vennootschappen en privépersonen gebruik maken van de lokalen. Iedereen die zelf ook openstaat voor andere mensen, ongeacht afkomst, kleur, cultuur, geslacht, gezondheidstoestand, religie, geaardheid, leeftijd, ... is welkom in centrum Moretus.

Hoboken verjongt en wordt diverser. Centrum Moretus spreekt momenteel een overwegend blanke bevolking aan. Uiteraard willen we deze groep blijven bedienen, maar als we ook in de toekomst maatschappelijk relevant willen blijven, is het van belang om met het diverse karakter van de buurt en de omgeving rekening te houden.


Wat wij willen bereiken

Als vzw Cultuurcafe willen wij in eerste instantie mensen verenigen. Daarbij verliezen we geen enkele generatie uit het oog.

Dat vertalen we in drie concrete doelstellingen:


1 - Ruimte aanbieden om elkaar te ontmoeten

Mensen zijn sociale wezens, we komen graag samen om allerlei verschillende redenen. Soms heb je daarvoor een ruimte nodig: die kunnen wij je bieden. Dat kan als vereniging (parochiaal en niet-parochiaal) of privé. Als die verschillende gebruikers elkaar dan ook nog eens ontmoeten, kunnen er prachtige initiatieven ontstaan.

Elkaar ontmoeten kan op verschillende manieren: we bieden ruimte om te vergaderen of te feesten, maar je bent ook welkom om samen een thee of een pint te drinken in het café.

Om elkaar ook in de toekomst te kunnen blijven ontmoeten in centrum Moretus is het nodig om reserves op te bouwen die de nodige onderhoudswerken en investeringen mogelijk maken. Om die extra inkomsten bijeen te kunnen sparen, is het interessant om onze lokalen zo vaak mogelijk te verhuren. Van de huidige 80% leegstand van de zalen willen we gaan naar 80% bezetting.


2 - Cultuur (in zeer brede zin) promoten

Ook cultuur kan mensen samenbrengen. We organiseren voornamelijk kleinere culturele activiteiten, anders dus dan CC Gravenhof in de Louisalei. Nochtans willen we op langere termijn bekijken hoe we de krachten kunnen bundelen met CC Gravenhof en met de andere culturele huizen in de buurt. Wij geloven immers heel sterk in de kracht van samenwerken.

Cultuur is trouwens veel meer dan beeld en muziek. Ook sport kan cultuur zijn, net als lekker eten en drinken, of ...


3 - Duurzaamheid inbouwen en bevorderen

Op gebied van duurzaamheid hebben de vrijwilligers van de 'klusploeg' al belangrijke stappen gezet door bijvoorbeeld het isoleren van de daken en het installeren van zonnepanelen.

Als vzw Cultuurcafe willen wij verder gaan en -met de generaties na ons in het achterhoofd- een nog actievere bijdrage leveren aan het duurzamer maken van de gebouwen en van onze werking. We gaan daarvoor graag in overleg met de milieuadviseurs van Ecohuis Antwerpen.


Iedereen welkom

Een nieuw begin is zeker geen einde! De deuren van Centrum Moretus blijven uiteraard wagenwijd openstaan voor alle huidige gebruikers en initiatieven. Wij doen een warme oproep aan de kookploeg en de klusploeg die zich al jaren geweldig inzetten om ook in de toekomst hun schouders mee onder centrum Moretus te blijven zetten.

Bij verhuringen van de beschikbare ruimtes hanteren wij de volgende principes:

Pastorale activiteiten
De activiteiten van de parochie krijgen altijd voorrang in de planning van de activiteiten in de verschillende zalen van Centrum Moretus.

Verenigingen en medewerkers/vrijwilligers
Parochiale en niet-parochiale verenigingen en medewerkers/vrijwilligers kunnen huren aan voordeeltarieven. Parochiale verenigingen krijgen voorrang in de planning.

Chiro en Scheldezonen
Beide verenigingen kunnen vanzelfsprekend gebruik blijven maken van hun lokalen.

Privé-initiatieven

Om de (toekomstige) kosten van onderhoud, verfraaiing en aanpassing aan nieuwe milieu-, energie- en duurzaamheidsnormen mogelijk te maken is het nodig de verschillende zalen zo vaak mogelijk te verhuren, bijvoorbeeld voor vergaderingen, seminaries, familiefeesten, ...


We doen het niet alleen

Centrum Moretus mag geen eiland zijn, maar wil net de buurtbewoners, verenigingen, Hobokenaars verbinden. Het is echt zo: we geloven in de kracht van samenwerken. Daarom gaan wij samenwerkingen aan met verenigingen en organisaties uit de buurt. Dat zijn uiteraard de verenigingen die nu al een band hebben met centrum Moretus, maar naar de toekomst toe denken we ook aan meer duurzame vormen van samenwerking met o.a. Academie Beeld, Academie Muziek & Woord, vzw Maud & Co (een co-housing project voor 9 jongvolwassenen met een mentale beperking), Oxfam Wereldwinkel Hoboken, Natuurpunt Hoboken, 11.11.11 Hoboken, Nello's Droomgenootschap, CC Gravenhof, Novonov, ... Positieve projecten willen we samenbrengen en zo de wereld wat mooier maken.


En nee, wij zijn niet failliet

Er doen geruchten de ronde dat vzw Cultuurcafé failliet is en haar schulden niet betaalt. Die geruchten zijn fout. Natuurlijk heeft Corona ons parten gespeeld, maar sinds mei timmeren wij opnieuw hard aan de weg. Recent zijn wij zelfs opnieuw kunnen starten met het terugbetalen van de leningen die ons in het verleden zijn verstrekt door enkele parochiale verenigingen en privépersonen met een nauwe band met centrum Moretus. Uiteraard willen we die afbetalingen kunnen verder zetten.


Tot slot: steun ons!

Kan je je vinden in onze visie? Draag je ons een warm hart toe? Laat ons dat dan weten via onze website: www.cultuurcafe.be/ons-project. Met jouw steun kunnen we de beslissingsnemers overtuigen om rekening te houden met onze visie en ons project.

Wil je eerst nog wat meer details horen, spreek ons aan of mail ons. We zullen je met veel plezier te woord staan.


Bedankt en tot snel in het Cultuurcafe en centrum Moretus!

Wim Dekoning en Dieder Van Dooren
Namens de raad van bestuur van vzw cultuurcafe.be
Tel : 0493 84 14 49

E-mail : genieten@cultuurcafe.be